homeproductenprijslijstverfgidsbestellenextracontact

 
 
Leveringsvoorwaarden jachtverf.nl.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van jachtverf.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
 
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 
Wie is jachtverf.nl?
Jachtverf.nl bestaat sinds 01-02-1993 en is in Groningen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 02051005. Het BTW nr. is: NL 071490528B01.
Een onderneming waar productkennis, kwaliteit en voorlichting hoog in het vaandel staan.

Wat doet jachtverf.nl?
Jachtverf.nl is een online winkel die zich toelegt op de verkoop van HEMPEL en DE IJSSEL maritieme coatings. Ook leveren wij schuurmiddelen van het Amerikaanse merk HERMES. Door via het internet te leveren kunnen wij deze producten voordelig aanbieden.

Hoe zit het met de bezorging?
Als u uw bestelling hebt geplaatst en wij uw betaling hebben ontvangen, wordt uw bestelling door ons verstuurd via de DGO-express te Hoogeveen. Zij leveren bestellingen af op elk gewenst adres in heel Nederland en België. Jachtverf.nl is niet verantwoordelijk voor vertraging in de bezorging veroorzaakt door DGO-express. Bij de aflevering dient er getekend te worden voor ontvangst. Indien u een voorkeur heeft voor een leverdatum, zullen wij daar rekening mee houden. Op zondagen, feestdagen en maandagen wordt er niet bezorgd. De bezorgkosten bedragen € 10,00 per verzending in heel Nederland en Belgie.

Welke betalingswijze?
Bij jachtverf.nl worden alle betalingen middels vooruitbetaling of d.m.v. een rembourszending betaald. Alleen bedrijven kunnen op rekening bestellen. De betaling dient dan te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door jachtverf.nl bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien jachtverf.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste dertig euro (€ 30,00) per factuur zijn en vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van jachtverf.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Alle prijzen genoemd op de site van jachtverf.nl zijn inclusief BTW en exclusief € 10,00 bezorgkosten.

Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de correcte afhandeling van de bestelling en worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij de klant door jachtverf.nl in gebreke is gesteld.

Bestelwijze
Bestellingen worden door ons alleen schriftelijk aangenomen, middels e-mail, onder vermelding van naam, bezorgadres, telefoonnummer en e-mail adres. U ontvangt vervolgens een orderbevestiging van ons met daarop uw bestelling en de kosten die betaald dienen te worden bij levering. Na ontvangst van uw schriftelijke akkoord via e-mail zullen wij tot levering overgaan.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan jachtverf.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Retourneren
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven 7 dagen na aflevering aan jachtverf.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor verzending en retourzendingen voor uw rekening komen.
 
Voor speciaal voor u op kleur gemaakte producten geldt afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.